Oversigt over uddannelser og kurser til virksomheden

Uddannelsessystemet

Få overblik over uddannelser og kurser til medarbejderne i jeres virksomhed.

Den uddannelse, der ligger ovenover medarbejderens nuværende færdiggjorte uddannelsesniveau, vil være det naturlige næste skridt, når medarbejderen vil løftes i niveau.

I kan både tænke uddannelse opad, men I kan også tænke det henad.

Medarbejderen kan altså sagtens tage kurser eller moduler på sit nuværende niveau eller under. Det, I skal være opmærksomme på er, om de hjælper medarbejderen til sit nuværende behov.

Oversigt over uddannelsessystemet

Erhvervsuddannelsesniveau

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv og som veksler mellem undervisning på en erhvervsskole og praktik i en virksomhed.

Hvis medarbejderen er fyldt 25 år og gerne vil tage en erhvervsuddannelse for at blive faglært, er der mulighed for at søge refusion til forløbet via kompetencefondene.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en Realkompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, medarbejderen allerede har. Tag derfor kontakt til den lokale handelsskole for at få afklaret, hvad der skal til for at medarbejderen kan blive faglært indenfor sit område.

Læs mere om at tage en erhvervsuddannelse, for ansatte på Funktionæroverenskomsten eller Butiksoverenskomsten.

AMU Niveau

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser og er efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder.

AMU-kurser er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Alle kurser er kompetencegivende og har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Alle AMU-kurser afsluttes med en test eller prøve og flere AMU-kurser kan gennemføres med fjernundervisning.


På amukurs.dk kan I både søge på specifikke kurser indenfor IT, sprog eller konkrete fagområder. I kan også søge på kursuspakker som salg, økonomi eller HR eller klikke på et jobområde for mere information indenfor området.

Glad medarbejder

Akademiniveau

En akademiuddannelse er en formel kompetencegivende efter-videreuddannelse på akademiniveau.

Den består af obligatoriske og valgfri moduler samt et afgangsprojekt. Alle moduler afsluttes med en eksamen. Alle moduler og afgangsprojektet angives i antal ECTS point.

For at tage en fuld akademiuddannelse, skal man gennemføre moduler og afgangsprojekt for i alt 60 ECTS point indenfor 6 år.

Vælger I, at medarbejderen tager en akademiuddannelse via Aftalt Uddannelse, har medarbejderen mulighed for at få en fuld akademiuddannelse på 3 år.

Medarbejderen kan ligeledes tage akademimoduler via Selvvalgt Uddannelse.

Med en relevant erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring, er der adgang til akademiniveauet. Har medarbejderen ikke en erhvervsuddannelse, men relevant praktisk erfaring og viden opnået gennem arbejdslivet, så kan det give merit og afkorte uddannelsestiden.

Kontakt uddannelsesstedet for vejledning og evt. Realkompetencevurdering (RKV).

Erhvervsakademier:

Diplomniveau

En diplomuddannelse er en formel kompetencegivende efter-videreuddannelse på diplomniveau.

Den består af obligatoriske og valgfri moduler samt et afgangsprojekt. Alle moduler afsluttes med en eksamen og alle moduler og afgangsprojektet angives i antal ECTS point. Moduler på diplomniveau kan tages via Selvvalgt Uddannelse.

For at tage en fuld diplomuddannelse, skal der gennemføres moduler og afgangsprojekt for i alt 60 ECTS point indenfor 6 år.

Erhvervsakademier:

Inspiration til kurser og uddannelse

Herunder finder du overblik over uddannelser og kurser til medarbejderne i jeres virksomhed.

Oversigten er emneopdelt og giver inspiration og links til kursusområder og uddannelser på akademi- og diplomniveau.
Udbuddet udvikler sig hele tiden, søg derfor også inspiration direkte hos Voksenuddannelse.dk til Akademimoduler og Diplommoduler og på AMUkurs.dk på kurser og kursuspakker.

God fornøjelse!