Redskaber til virksomheden

Her finder I redskaber til virksomheden til arbejdet med medarbejdernes kompetenceudvikling.

Informer medarbejderne

Parterne anbefaler, at der i forbindelse med målrettet kompetenceudvikling gennemføres mindst én årlig medarbejderudviklingssamtale. Brug vores redskaber til virksomheden som inspiration og støtte til arbejdet.

Informér medarbejderne samlet inden medarbejderudviklingssamtalerne igangsættes. Det kan fx være på personalemøder, morgenmøder eller andre faste møder, hvor medarbejdergruppen er samlet.

Har I behov for hjælp til at formidle regler og vilkår omkring kompetencefondene, så book gerne projektkonsulent Marie Falkenberg til at deltage i mødet.

Inddrag uddannelse som en fast del af udviklingssamtalerne, så I sikrer jer, at I er opdateret på medarbejdernes kompetenceudviklingsbehov.

Har I brug for yderligere inspiration og sparring, kan I kontakte DI medlemsservice, eller book en aftale med Marie Falkenberg.

Afdæk virksomhedens kompetencebehov

Tag udgangspunkt i virksomhedens strategi, når I skal afklare behovet for medarbejdernes kompetenceudvikling, så sikrer I, at medarbejdernes ønsker til kurser og uddannelse understøtter virksomhedens planer.

Vurder medarbejdernes kompetenceniveau mod virksomhedens behov, for at afdække de områder, hvor der er behov for at tilføre viden, i form af kurser eller uddannelse.

Har I brug for yderligere inspiration og sparring, kan I kontakte DI medlemsservice, eller book en aftale med Marie Falkenberg.

Kick-start arbejdet med medarbejdernes kompetenceudvikling

 1. Informer medarbejderne og giv dem en rimelig frist for tilbagemelding af 2-3 uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge
 2. Saml alle uddannelsesønsker og sæt dem i forhold til virksomhedens behov og strategi
 3. Drøft ønskerne med den enkelte medarbejder
 4. Prioriter ønskerne ud fra de behov, I har defineret i jeres overvejelser.
 5. Forhold jer til arbejdsbelastning, årshjul og evt. ny opgaveallokering
 6. Beslut hvilke medarbejdere, der skal afsted hvornår
 7. Informer de medarbejdere, der skal på uddannelse om, at de kan igangsætte ansøgningsproces for VEU/SVU godtgørelse og kompetencefondene
 8. Sørg for, at alle medarbejdere er informeret om, hvornår de kan komme på uddannelse

Har I brug for yderligere inspiration og sparring, kan I kontakte DI medlemsservice, eller book en aftale med Marie Falkenberg.

Kick start arbejdet med medarbejdernes kompetenceudvikling

Hold styr på uddannelsesdagene

Efter 6 måneders ansættelse optjener medarbejderen ret til 10 dages frihed (2 arbejdsuger) om året til Selvvalgt Uddannelse.

Ugerne kan akkumuleres i op til 3 år.

Det er derfor vigtigt at have overblik over, hvor mange dage medarbejderne har optjent og afholdt.

Få hjælp til at bevare overblikket over medarbejdernes uddannelsesdage.

Har I brug for yderligere inspiration og sparring, kan I kontakte DI medlemsservice, eller book en aftale med Marie Falkenberg.

Inspiration til årshjul

Tag højde for virksomhedens drift, når I planlægger, hvornår medarbejderne skal afsted. Skriv det kommende års begivenheder ind ét sted. Til det kan I bruge et årshjul eller en kalender, hvor I fastlægger datoer, indhold og ansvarlig.

Gør jer følgende overvejelser omkring kompetenceudvikling i forbindelse med jeres oversigt over året.

 • Hvad har I brug for at få viden om først?
 • Hvornår skal medarbejderne afsted?
 • Er der gode eller mindre gode perioder at være på uddannelse?
 • Hvor tit skal medarbejderne på uddannelse?
 • Hvordan skal dagene fordeles, hvis alle medarbejdere benytter sig af de 10 årlige uddannelsesdage?

I årshjulet eller kalenderen kan I også angive:

 • Udviklingssamtaler med medarbejdere eller teams
 • Ledermøder
 • Personalemøder
 • Og andre relevante begivenheder for virksomheden, som fx budget, årsafslutning, højsæson, mål og deadlines.

Har I brug for yderligere inspiration og sparring, kan I kontakte DI medlemsservice, eller book en aftale med Marie Falkenberg.

Slogan sammen om uddannelse