Medarbejdernes kompetenceudvikling er vigtig

Kompetenceudvikling af jeres medarbejdere er vigtig, for den ruster jer som virksomhed til fremtidens udfordringer.

Parterne anbefaler, at der i forbindelse med målrettet kompetenceudvikling gennemføres mindst én årlig medarbejderudviklingssamtale.

Herunder kan I finde hjælp og inspiration til jeres overvejelser, når I skal i gang med at arbejde struktureret med kompetenceudvikling af jeres medarbejdere.

Det er ganske enkelt godt købmandsskab at bruge kompetencefondene, se med og hør, hvorfor.

Alle virksomheder, uanset størrelse kan drage nytte af kompetencefondene, se her, hvordan.

Har I brug for yderligere inspiration og sparring kan I kontakte DI medlemsservice, eller book en aftale med Nichlas Henschel-Mohrsen.

Hvordan?

Indledningsvist er det godt at gøre sig nogle overvejelser om, hvor I er nu i forhold til kompetenceudvikling af medarbejderne, altså hvad der er jeres udgangspunkt og behov.

Stil jer selv følgende spørgsmål som hjælp til afklaring:

Hvordan taler vi om uddannelse og kompetenceudvikling i virksomheden?

For at inspirere medarbejderne til uddannelse og kurser, er det vigtigt, at I som virksomhed taler om mulighederne. Når det er tydeligt for medarbejderne, at virksomheden er interesseret i at kompetenceudvikle medarbejderne, bliver det legalt at ønske og søge inspiration til uddannelse og kurser.

Fortæl medarbejderne, at det er vigtigt for virksomheden, at medarbejderne løbende kompetenceudvikler sig. Jo mere, I gentager det, jo mere tror medarbejderne på, at det er ønsket og legalt at kompetenceudvikle sig.

Hvilke behov ser vi i fremtiden?

Tag udgangspunkt i virksomhedens strategi, når I skal afklare behovet for medarbejdernes kompetenceudvikling, så sikrer I, at medarbejdernes ønsker til kurser og uddannelse understøtter virksomhedens planer.

Vurder medarbejdernes kompetenceniveau mod virksomhedens behov for at afdække de områder, hvor der er behov for at tilføre viden i form af kurser eller uddannelse.

Hvordan sikrer vi, at viden bliver i virksomheden?

Sørg for at gøre jer overvejelser om, hvordan den ny viden bliver sat i spil i virksomheden, så I får det fulde udbytte af medarbejderens kompetenceudvikling.

Udarbejd en plan for videndeling under og efter medarbejdernes deltagelse på kurser og uddannelser. Det øger læringen hos den medarbejder, der er på uddannelse og det giver flere medarbejdere inspiration til at løse opgaverne smartere og til selv at komme på uddannelse eller kursus.

Har I brug for yderligere inspiration og sparring kan I kontakte DI medlemsservice, eller book en aftale med Nichlas Henschel-Mohrsen.

Hvordan sikrer vi, at viden bliver i virksomheden

Hvornår?

Tag højde for virksomhedens drift, når I planlægger, hvornår medarbejderne skal afsted. Skriv det kommende års begivenheder ind i fx et årshjul eller en kalender.

Gør jer følgende overvejelser omkring kompetenceudvikling i forbindelse med jeres oversigt over året.

  • Hvad har I brug for at få viden om først?
  • Hvornår skal medarbejderne afsted?
  • Er der gode eller mindre gode perioder at være på uddannelse?
  • Hvor tit skal medarbejderne på uddannelse?
  • Hvordan skal dagene fordeles, hvis alle medarbejdere benytter sig af de 10 årlige uddannelsesdage?

I årshjulet eller kalenderen kan I også angive:

  • Udviklingssamtaler med medarbejdere eller teams
  • Ledermøder
  • Personalemøder
  • Og andre relevante begivenheder for virksomheden, som fx budget, årsafslutning, højsæson, mål og deadlines.

Har I brug for yderligere inspiration og sparring kan I kontakte DI medlemsservice, eller book en aftale med Nichlas Henschel-Mohrsen.

Hvad?

Hvad skal medarbejderne være bedre til og vide mere om?
Og hvilke opgaver skal de kunne løfte i fremtiden?

Kurser kan I bruge, til konkrete værktøjer til hverdagen, det kan være alt lige fra sprogkurser til IT, ledelse og HR. De har typisk en varighed på 1-5 dage pr. kursus. Kurser kan tages via Selvvalgt Uddannelse.

Uddannelse kan tages i moduler via Selvvalgt Uddannelse eller som en fuld akademiuddannelse på 3 år via Aftalt Uddannelse.

Har I medarbejdere, der er over 25 år og ufaglært, som gerne vil være faglært indenfor sit område, så overvej muligheden for at tage en erhvervsuddannelse. Praktikken foregår i virksomheden og det teoretiske fundament opnås i perioder med skoleophold.

Læs mere om muligheden for et erhvervsuddannelsesløft for Funktionæroverenskomsten eller for Butiksoverenskomsten.

 KurserUddannelse
TidsforbrugKortere forløb typisk fra 1-5 dages varighed
Minimalt hjemmearbejde
Afsluttes med test eller prøve  
Undervisning 1 dag ugentligt i perioden.
Ca. 7,5 timers ugentligt hjemmearbejde.
Afsluttes med eksamen 
UdbytteKonkret værktøj til dagligdagen
Hurtig opdatering/ajourføring af viden  
Formel kompetencegivende efter-videreuddannelse med ECTS-point
Moduler kan samles til en fuld uddannelse på akademi- eller diplomniveau indenfor 6 år
Mulighed for at holde pauser, når det tages som Selvvalgt Uddannelse
Giv medarbejderen et løft til akademiniveau, på 3 år, hvis det tages som Aftalt Uddannelse  

Har I brug for yderligere inspiration og sparring kan I kontakte DI medlemsservice, eller book en aftale med Nichlas Henschel-Mohrsen.

Slogan sammen om uddannelse