Selvvalgt uddannelse Butiksoverenskomsten

Med Selvvalgt Uddannelse på Butiksoverenskomsten, kan du søge refusion til kurser og uddannelser

Følgende skal være opfyldt:

 • Du skal have været ansat i virksomheden i 6 måneder
 • Kursus eller uddannelse skal være indenfor overenskomstens dækningsområde
 • Kursus eller uddannelse skal planlægges i overensstemmelse med virksomhedens drift

Vær opmærksom på:

 • Uddannelsesdagene kan akkumuleres i en periode på 3 år, der kan altså opspares i alt max 30 dage (6 uger)
 • Er du elev, kan du søge kompetencefondene til uddannelse i fritiden

Værktøjer, ro og selvsikkerhed til at løse opgaverne.
Se, hvordan uddannelse kan hjælpe dig.

Kompetencefondene dækker::

 • 100% godtgørelse af din løn
 • Deltagerbetaling på kursus eller uddannelse
 • Undervisningsmaterialer
 • Transportudgifter
 • Ophold ved internatkurser

Kompetencefondene godkender automatisk:

 • Moduler på relevante akademiuddannelser
 • AMU-kurser indenfor overenskomstens dækningsområde
 • Moduler på diplomuddannelsen i ledelse
 • Realkompetencevurdering (RKV)
 • Individuel kompetencevurdering (IKV)
 • Almen voksenuddannelse
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Enkeltfag på erhvervsuddannelser
 • Gymnasiale fag
 • Ordblindeundervisning

Slogan Sammenomuddannelse