Kompetencefondene mellem DI og HK

DI, HK Privat og HK Handel samt Undervisningsministeriet igangsatte 1. juli 2019 en opsøgende indsats. Indsatsen hjælper virksomheder og medarbejdere med at gøre brug af mulighederne for at søge refusion til kurser og uddannelser. Det gøres via kompetencefondene mellem DI og HK, for medarbejdere dækket af:

  • Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service mellem DIOII og HK Handel og HK Privat &
  • Den landsdækkende butiksoverenskomst mellem DIOII og HK Handel

DI, HK Privat og HK Handel ønsker at sikre virksomhedernes mulighed for vækst og udvikling. DI og HK håber samtidig at understøtte medarbejdernes muligheder for at fastholde og udvikle deres beskæftigelse og markedsværdi gennem uddannelse.

Du kan læse mere om mulighederne og få tips og redskaber til arbejdet med kompetenceudvikling på denne hjemmeside.

Vi giver dig hjælp til dine overvejelser, inden du skal i gang med at arbejde struktureret med medarbejdernes kompetenceudvikling. Eller, som medarbejder skal i gang med at arbejde med din egen kompetenceudvikling.

Derudover har du altid mulighed for at få vejledning på kompetencefonde.dk, hos Dansk Industri, HK Handel, eller HK Privat.

Booke gerne en aftale med Marie Falkenberg, der er projektkonsulent på indsatsen og varetager besøg i virksomheder i hele landet.

Slogan sammenomuddannelse

HK logo
DI logo
HK logo