Uddannelser

Uddannelsessystemet

Få overblik over, hvilke uddannelser, der kan være relevante for dig som medarbejder på en overenskomst mellem HK og DI.

Den uddannelse, der ligger ovenover dit nuværende færdiggjorte uddannelsesniveau, vil være det naturlige næste skridt, når du vil løftes i niveau.

Du kan både tænke uddannelse opad, men du kan også tænke det henad.

Du kan altså sagtens tage kurser eller moduler på dit nuværende niveau eller under. Det, du skal være opmærksom på er, om de hjælper dig til dit nuværende behov.

Oversigt over uddannelsessystemet

Har du brug for sparring kan du altid kontakte din faglige organisation eller book en aftale med Nichlas Henschel-Mohrsen.

Erhvervsuddannelsesniveau

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv og som veksler mellem undervisning på en erhvervsskole og praktik i en virksomhed.

Hvis du er fyldt 25 år og gerne vil tage en erhvervsuddannelse for at blive faglært, har du mulighed for at søge refusion til forløbet via kompetencefondene.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en Realkompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Tag derfor kontakt til din lokale handelsskole for at få afklaret, hvad der skal til for at du kan blive faglært indenfor dit område.

Læs mere om at tage en erhvervsuddannelse, når du er ansat på Funktionæroverenskomsten eller Butiksoverenskomsten.

Har du brug for sparring kan du altid kontakte din faglige organisation eller book en aftale med Nichlas Henschel-Mohrsen.

AMU niveau

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser og er efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder.

AMU-kurser er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.
Alle kurser er kompetencegivende og har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Alle AMU-kurser afsluttes med en test eller prøve og flere AMU-kurser kan gennemføres med fjernundervisning. Mange AMU-kurser kan også gennemføres på engelsk.

På amukurs.dk kan du både søge på specifikke kurser indenfor IT, sprog eller konkrete fagområder. Du kan også søge på kursuspakker som salg, økonomi eller HR eller du kan klikke på et jobområde for mere information indenfor området.

Har du brug for sparring kan du altid kontakte din faglige organisation eller book en aftale med Nichlas Henschel-Mohrsen.

Glad medarbejder

Akademiniveau

En akademiuddannelse er en formel kompetencegivende efter- videreuddannelse på akademiniveau.

Den består af obligatoriske og valgfri moduler samt et afgangsprojekt. Alle moduler afsluttes med en eksamen

Alle moduler og afgangsprojektet angives i antal ECTS point. For at tage en fuld akademiuddannelse, skal du gennemføre moduler og afgangsprojekt for i alt 60 ECTS point indenfor 6 år.
Vælger du at tage en akademiuddannelse via Aftalt Uddannelse, har du mulighed for at få en fuld akademiuddannelse på 3 år.

Du kan ligeledes tage akademimoduler via Selvvalgt Uddannelse.

Adgang til uddannelse på Akademiniveau

Når du har en relevant erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring, har du adgang til akademiniveauet.
Har du ikke en erhvervsuddannelse, men elevant praktisk erfaring og viden opnået gennem arbejdslivet, så kan det give merit og afkorte uddannelsestiden. 
Kontakt uddannelsesstedet for vejledning og evt. Realkompetencevurdering (RKV).

Erhvervsakademier:

Har du brug for sparring kan du altid kontakte din faglige organisation eller book en aftale med Nichlas Henschel-Mohrsen.

Diplomniveau

En diplomuddannelse er en formel kompetencegivende efter-videreuddannelse, der består af obligatoriske og valgfri moduler samt et afgangsprojekt.
Alle moduler afsluttes med en eksamen og angives i antal ECTS point. Moduler på diplomniveau kan tages via Selvvalgt Uddannelse.

For at tage en fuld diplomuddannelse, skal du gennemføre moduler og afgangsprojekt for i alt 60 ECTS point indenfor 6 år.

Erhvervsakademier:

Har du brug for sparring kan du altid kontakte din faglige organisation eller book en aftale med Nichlas Henschel-Mohrsen.

Inspiration til kurser og uddannelse

Herunder finder du emneopdelt inspiration og links til kursusområder og uddannelser på akademi- og diplomniveau.
Udbuddet udvikler sig hele tiden, søg derfor også inspiration direkte hos Voksenuddannelse.dk til Akademimoduler og Diplommoduler og på AMUkurs.dk på kurser og kursuspakker.

God fornøjelse!

Slogan sammenomuddannelse