Din kompetenceudvikling

Din kompetenceudvikling som medarbejder er vigtig, for den giver dig mulighed for at byde ind på spændende opgaver og den ruster dig til fremtidens arbejdsmarked.

Gør det til en god vane at give dit arbejdsliv og din kompetenceudvikling et eftersyn en gang om året.
Så får du øje på det, der fungerer godt og det, der kan blive bedre og du bliver bevidst om det, der giver dig arbejdsglæde og energi.

Her kan du finde hjælp til dine overvejelser når du skal i gang.
Brug det til inspiration eller som en proces til afklaring.

Vær opmærksom på, at det ikke altid er en lineær proces, så du kan sagtens få gavn af at vende tilbage til tidligere punkter i forløbet og finjustere undervejs.

Har du brug for sparring kan du altid kontakte din faglige organisation eller book en aftale med Nichlas Henschel-Mohrsen.

Glad medarbejder, der har arbejdet med sin kompetenceudvikling

Opgaver og ansvarsområder

Begynd med at sætte ord på, hvad du har og hvad du ønsker. Det kan du bruge matrixen herunder til.

Den hjælper dig til en dybere indsigt i, hvad der er vigtigt for dig og det kan du bruge, når du skal overveje dit fremtidige kompetencebehov.

Noter i felterne og tag udgangspunkt i dem, når du efterfølgende skal søge inspiration til din kompetenceudvikling.

Forhold dig gerne til følgende, når du udfylder skemaet:

 • Indhold i stillingen
 • Ansvar i stillingen
 • Din rolle på arbejdspladsen
 • Dine kolleger, din leder, organisationen
 • Din faglige og personlige udvikling

Hent skemaet og hav det liggende fremme på din pc eller på dit bord, så du kan arbejde med den over noget tid. Hvis du oplever, at det kan være udfordrende at komme i gang, så giv det lidt tid. Når du først får rettet dit fokus i denne retning, skal det nok folde sig ud når du først kommer i gang med at arbejde med din kompetenceudvikling som medarbejder.

 Hvad du harHvad du ikke har
Hvad du ønskerBevare
Hvad har du, som du ønsker at bevare?      
Opnå
Hvad ønsker du, som du ikke har nu?
Hvad du ikke ønskerFjerne
Hvad har du, som du gerne vil fjerne?        
Undgå
Er der noget, du ikke har og skal være opmærksom på, fortsat ikke skal være tilstede?

Har du brug for sparring kan du altid kontakte din faglige organisation eller book en aftale med Nichlas Henschel-Mohrsen.

Hvor meget vil du investere?

Forventningsafstem med dig selv, din leder og dine nærmeste en gang om året, hvor meget energi og tid, du vil investere i din kompetenceudvikling.

Stil dig selv spørgsmålene:

 • Hvad vil jeg gerne være bedre til?
 • Hvad vil jeg gerne vide mere om?
 • Hvilke opgaver vil jeg gerne byde ind på?

Kurser kan du bruge, når du skal have konkrete værktøjer til din hverdag. Det kan være alt lige fra sprogkurser til IT, ledelse og HR.
De har typisk en varighed på 1-5 dage pr. kursus. Dem kan du tage via Selvvalgt Uddannelse.

Uddannelse kan du ligeledes tage i moduler via Selvvalgt Uddannelse eller du kan tage en fuld akademiuddannelse på 3 år via Aftalt Uddannelse.

Se, hvordan uddannelse har givet Rasmus og kollegerne værktøjer, selvtillid og ro til at løse opgaverne.

Uddannelse har kick-startet Marias arbejdsliv, se videoen og hør, hvordan.

Via Selvvalgt uddannelse behøver du altså ikke beslutte dig fra begyndelsen, om du skal have en fuld akademi- eller diplomuddannelse.
Du kan vælge det modul, der giver mest mening først, for at vurdere, hvor stor en arbejdsbelastning, det er for dig.

Typisk skal du forvente at bruge ca. 1 dag om ugen til undervisning og tilsvarende hjemmearbejde i perioden, når du vælger uddannelse på akademi- og diplomniveau.
Hvert modul afsluttes med en eksamen.

Er du klar til den store investering, så tal med din leder om muligheden for at tage en fuld akademiuddannelse på 3 år via Aftalt Uddannelse.

Er du over 25 og ufaglært og vil du gerne være faglært indenfor dit område, så tal med din leder om muligheden for at tage en erhvervsuddannelse. Din praktik vil foregå i virksomheden og du vil få det teoretiske fundament i perioder med skoleophold.

Læs mere om muligheden for at blive faglært som ansat på Funktionæroverenskomsten eller som ansat på Landsoverenskomst for butikker.

Tidsforbrug og udbytte af kurser og uddannelse

 KurserUddannelse
TidsforbrugKortere forløb, typisk fra 1-5 dages varighed
Minimalt hjemmearbejde
Afsluttes med test eller prøve  
Undervisning 1 dag ugentligt i perioden.
Ca. 7,5 timers ugentligt hjemmearbejde.
Afsluttes med eksamen  
UdbytteKonkret værktøj til dagligdagen
Hurtig opdatering/ajourføring af viden  
Formel kompetencegivende efter-videreuddannelse
ECTS-point
Moduler kan samles til en fuld uddannelse på akademi- eller diplomniveau indenfor 6 år
Mulighed for at holde pauser, når det tages som Selvvalgt Uddannelse
Få et fuld løft til akademiniveau, på 3 år, hvis du tager det som Aftalt Uddannelse  

Har du brug for sparring kan du altid kontakte din faglige organisation eller book en aftale med Nichlas Henschel-Mohrsen.

Research

Når du har afklaret din status, dit ståsted og dine ønsker, så er det tid til at researche på dine kursus-og uddannelsesønsker.
Brug nu resultaterne fra de foregående øvelser til at søge på uddannelser og emner.


Voksenuddannelse.dk

Her kan du tage en guide, der viser dig, det naturlige næste skridt ud fra dit nuværende uddannelsesniveau. Derudover kan du få information om efter-og videreuddannelser og deres indhold, på de forskellige niveauer samt hvor de udbydes.

Amukurs.dk

Her kan du søge på AMU-kurser i hele landet. Hvis du klikker på Handel, administration, kommunikation og ledelse får du direkte adgang til overblik over relevante kurser på positivlisten. Du kan søge på emner og du kan indskrænke din søgning til specifikke kurser.

Inspiration til kurser og uddannelser

Giver dig emneopdelt inspiration til kurser og uddannelser.

Find dit mål

Når du skal sætte dit mål, så vær opmærksom på følgende:
Når der er noget, du gerne vil undgå eller opgaver, du gerne vil af med, så sæt ord, på det, du ønsker istedet.

Sig hvad du gerne vil – ikke hvad du vil undgå.


Her kan matrixen for opgaver og ansvarsområder støtte dig.

Sørg for, at dine mål for kompetenceudvikling er udfordrende nok, at de er realistiske og, at det vil give dig en tilfredsstillelse at følge dem undervejs.

Tal med din leder om, hvordan du kan sætte din nye viden i spil og noter det i din handlingsplan herunder. Tilbyd også gerne at formidle din nye viden til dine kolleger, fx ved hjælp af korte oplæg, så I får glæde af hinandens uddannelsesforløb og du får tilegnet dig viden på nyt niveau.

Har du brug for sparring kan du altid kontakte din faglige organisation eller book en aftale med Nichlas Henschel-Mohrsen.

Handlingsplan

Udarbejd din handlingsplan og skab overblik over vejen til dit mål.
Opdel handlingsplanen i delmål eller specifikke mål.

Husk at tjekke dine mål med jævne mellemrum og beløn dig selv, når du når et mål eller et delmål.
Sørg for, at du, trods din handlingsplan, stadig er åben for muligheder og nye vinkler og husk, at du altid kan justere din handlingsplan undervejs i dit forløb.

Gode spørgsmål til din handlingsplan:

 • Hvilke informationer har du brug for og hvornår?
 • Hvordan kan du indhente dem?
 • Har du brug for hjælp af en studievejleder?
 • Har du brug for at tage et møde med din leder?
 • Har du brug for at tale med din familie?
 • Hvilke omkostninger er der forbundet med kurset eller uddannelsen?
 • Hvor længe skal du være væk fra virksomheden?
 • Er der noget, du skal vælge fra på arbejdet?
 • Er der noget, du skal vælge fra privat?
 • Hvordan sikrer du, at du får brugt den viden, du tilegner dig, når du er færdig med kurset eller uddannelsen?

Har du brug for sparring kan du altid kontakte din faglige organisation eller book en aftale med Nichlas Henschel-Mohrsen.

Slogan sammenomuddannelse