Links og materialer

Find relevante links og materialer til arbejdet med kompetenceudvikling.

Find links til relevante hjemmesider her.

Kompetencefonde.dk

Ansøg om refusion fra kompetencefonde.dk, som er en del af aftalegrundlaget mellem overenskomstparterne.

Voksenuddannelse.dk

Få information om og inspiration til efter- og videreuddannelser og deres indhold på de forskellige niveauer. Eller tag guiden, der viser dig, hvilket uddannelsesniveau, du har adgang til.

Amukurs.dk

Søg på AMU-kurser i hele landet.
Hvis du klikker på Handel, administration, kommunikation og ledelse får du overblik over relevante kurser.
Søg på emner eller indskrænk din søgning til specifikke kurser.
Her kan du også se, hvor og hvornår kurserne udbydes i nærheden af dig.

DI.dk

Hjælp og sparring til virksomheden om vilkår og rettigheder samt til arbejdet med kompetenceudvikling.

HK.dk/Handel

Få sparring på din kompetenceudvikling og vejledning om dine muligheder og rettigheder.

HK.dk/Privat

Få sparring på din kompetenceudvikling og vejledning om dine muligheder og rettigheder.

Materialer Funktionæroverenskomsten

Hvad synes medarbejderne på Funktionæroverenskomsten om kompetencefondene?

Og hvad giver det jer som virksomhed?

Materialer Butiksoverenskomsten

Film til medarbejdere- butiksoverenskomsten

Hvad synes medarbejderne på butiksoverenskomsten om kompetencefondene?

Film til virksomheden – butiksoverenskomsten

Og hvad giver det jer som virksomhed?

Slogan sammen om uddannelse