Faglig kvalificering Butiksoverenskomsten

Ufaglærte medarbejdere dækket af Landsoverenskomst for butikker med flere års erfaring fra branchen og lyst til at få papir på sine kompetencer, kan veksle sin praktiske erfaring ind i et uddannelsesforløb og få økonomisk støtte og frihed via Faglig Kvalificering.

Faglig kvalificering

Overenskomstparterne har skabt rammerne for en opkvalificering og derved opnåelse af større jobsikkerhed og mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet.

Det skal du vide som medarbejder:

 • Du skal være minimum 25 år
 • Du optjener 5 ugers frihed pr. år indenfor en periode på 3 år.
 • Du skal have 4 års faglig erfaring indenfor detailhandlen, 2 af årene fra nuværende virksomhed
 • Der kan opnås merit til, hvad der svarer til, minimum 3/4 af den praktiske del
 • Du skal have et teoretisk efteruddannelsesbehov på max 15 uger
 • Uddannelsesforløbet aftales med virksomheden, både praktisk del, teoretisk del og fagprøve
 • I den periode uddannelsesforløbet varer, er der ikke øvrig frihed til efter-og videreuddannelse
 • Ordningen omfatter detailhandelsuddannelse med specialer

Kompetencefonden dækker:

 • 100% løngodtgørelse
 • Deltagerbetaling
 • Undervisningsmaterialer
 • Transportudgifter

Få en realkompetencevurdering (RKV)

Kontakt den lokale handelsskole for konkret vejledning med udgangspunkt i din baggrund.

Handelsskolen vurderer, hvad der kan give merit og hvor meget uddannelse, du har behov for, for at færdiggøre en erhvervsuddannelse indenfor detailhandel. Detailhandelsuddannelsen veksler mellem undervisning på en handelsskole og praktik på din arbejdsplads.

På uddannelsen i detailhandel får du papir på dine kompetencer samt teori om salg, kundebetjening og -vejledning.

Slogan sammen om uddannelse