Aftalt Uddannelse

Få et fuldt uddannelsesløft!

Med aftalt uddannelse på Funktionæroverenskomsten kan du få et fuldt uddannelsesløft til enten Akademiniveau eller Erhvervsuddannelsesniveau.

Læs mere om:

Gruppebillede fugleperspektiv

Løft til Akademiniveau

Aftalt Uddannelse Funktionæroverenskomsten

Medarbejdere dækket af overenskomsten, der har opsparet 20 dages frihed til uddannelse, kan veksle sin opsparede uddannelse fra Selvvalgt Uddannelse til Aftalt Uddannelse for at gøre brug af muligheden for at få en akademiuddannelse på 3 år:

Figur forløb Aftalt uddannelse

Den i alt 12 uger lange akademiuddannelse fordeler sig på 6 moduler, som gennemføres over 3 år.
Retten til uddannelsen opspares med 2 uger om året over seks år, som er fordelt både før, under og efter uddannelsen.

Vælg en af følgende 5 akademiuddannelser

Dette skal I være opmærksomme på:

 • Der kan i samme periode maksimalt ydes støtte til 10 medarbejdere fra samme virksomhed, der har mindst 90 medarbejdere omfattet af overenskomsten.
 • Der kan i samme periode maksimalt ydes støtte til 5 medarbejdere fra samme virksomhed, der har mindre end 90 medarbejdere omfattet af overenskomsten.

Vælg en af følgende 5 akademiuddannelser

Obligatoriske moduler:

Kommunikation i praksis (10 ECTS)
Strategisk kommunikation (10 ECTS)

Udvalgte valgfri moduler:

Fundraising i praksis (10 ECTS)
Strategisk fundraising (10 ECTS)
Global kommunikation (10 ECTS)
Online kommunikation (10 ECTS)
Pressehåndtering i praksis (10 ECTS)
Præsentationsteknik (10 ECTS)
Skriftlig kommunikation (10 ECTS)
Sociale medier (10 ECTS)
Digital indholdsproduktion (10 ECTS)
Visuel kommunikation (10 ECTS)
Video kommunikation (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Obligatoriske moduler:

Markedsinformation og -analyse (10 ECTS)
Marketingplanlægning og -forhandling (10 ECTS)
Marketingstrategi og forretningsudvikling (10 ECTS)

Udvalgte valgfri moduler:

Erhvervsret (10 ECTS)
Eksport og internationalisering (10 ECTS)
Digital markedsføring (10 ECTS)
E-handel (10 ECTS)
Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)
Strategisk salg (10 ECTS)
Markeds- og kulturanalyse (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Obligatoriske moduler:

Erhvervsøkonomi (10 ECTS)
Økonomistyring i praksis (10 ECTS)

Udvalgte valgfri moduler:

Global økonomi (10 ECTS)
Regneark til økonomistyring (10 ECTS)
Statistik (10 ECTS)
Årsrapport og regnskabsanalyse (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Obligatoriske moduler:

Programmering (5 ECTS)
Database (5 ECTS)
Cloud (5 ECTS)
IT-sikkerhed (5 ECTS)

Udvalgte valgfri moduler:

Systemudvikling (10 ECTS)
Videregående programmering (10 ECTS)
Virtual reality programmering (10 ECTS)
Systemdrift (10 ECTS)
Automatisering og videregående scripting (10 ECTS)
Avanceret programmering (10 ECTS)
Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Obligatoriske moduler:

Logistik (10 ECTS)
Supply chain management (10 ECTS)

Valgfri moduler på retningen indkøb:

Operationelt indkøb (10 ECTS)
Strategisk indkøb (10 ECTS)

Valgfri moduler på regningen transport:

Transport og warehouse management (10 ECTS)
Transportjura (10 ECTS)

Andre udvalgte valgmoduler:

Logistik (10 ECTS)
Operationelt indkøb (10 ECTS)
Optimering af forretningsprocesser (10 ECTS)
Strategisk indkøb (10 ECTS)
Supply chain management (10 ECTS)
Transport og warehouse mangement (10 ECTS)
Transportjura (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Kompetencefonden dækker udgifter til:

 • Uddannelsesgebyr
 • Undervisningsmaterialer
 • Transportudgifter
 • 100% lønkompensation, medarbejder modtager løn som vanligt
 • Virksomheden modtager kompensationen.

Kompetencefonden dækker udgifter til:

 • Uddannelsesgebyr
 • Undervisningsmaterialer
 • Transportudgifter
 • 100% lønkompensation, medarbejder modtager løn som vanligt
 • Virksomheden modtager kompensationen

Løft til Erhvervsuddannelsesniveau

Aftalt Uddannelse Funktionæroverenskomsten

Ufaglærte medarbejdere dækket af overenskomsten kan gøre brug af muligheden for at få en erhvervsuddannelse indenfor Handelsuddannelsen eller Kontoruddannelsen med specialer.

Dette skal være opfyldt:

 • Medarbejderen skal være minimum 25 år
 • Medarbejderen skal have opsparet 6 ugers selvvalgt uddannelse

Vælg enten Handelsuddannelsen med speciale:

 • Digital Handel (B2B)
 • Salg
 • Indkøbsassistent
 • Logistikassistent

Handelsuddannelsen giver papir på arbejdet med handel i mange sammenhænge, herunder især handel mellem virksomheder. På skolens tilegnes teori om salg, indkøb og logistik.

Eller kontoruddannelsen med speciale:

 • Administration
 • Økonomi
 • Spedition og shipping
 • Revision
 • Lægesekretær
 • Offentlig administration

Kontoruddannelsen med speciale giver papir på kompetencer i at løse opgaver på et kontor indenfor et bestemt område, fx. kundehenvendelser, markedsføring, økonomi og informationsopgaver.

Medarbejderens uddannelsesforløb tilrettelægges på baggrund af en realkompetencevurdering. Kontakt derfor altid den lokale handelsskole for konkret vejledning med udgangspunkt i medarbejderens baggrund.

Handelsskolen vurderer, hvad der kan give merit og hvor meget uddannelse, der er behov for, for at færdiggøre en erhvervsuddannelse indenfor kontor eller handel.

Handelsuddannelsen og kontoruddannelsen er begge erhvervsuddannelser og veksler mellem undervisning på en handelsskole og praktik på arbejdspladsen.

Økonomi

Under uddannelsesforløbet kan der ydes økonomisk støtte til virksomheden, svarende til følgende takster:

 • Der ydes i kompensation 1600 kr. i tilskud pr. skoleuge til virksomheden.
 • Der ydes i kompensation 800 kr. i tilskud pr. praktikuge til virksomheden.

Slogan Sammen om uddannelse