Få et fuldt uddannelsesløft!

Via Aftalt Uddannelse

Medarbejdere, der har opsparet 20 dages frihed til uddannelse, kan veksle sin opsparede uddannelse fra Selvvalgt Uddannelse til Aftalt Uddannelse for at gøre brug af muligheden for at få et fuldt uddannelsesløft.

Muligheden er gældende for medarbejdere på:

 • Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service mellem DI og HK Handel og HK Privat
 • Landsoverenskomst for butikker mellem DI og HK Handel

Læs mere om uddannelsesløft:

Fælles for begge overenskomster om Aftalt Uddannelse:

Det skal du vide som medarbejder:

 • Du skal have opsparet al din Selvvalgt uddannelse
 • Selvvalgt uddannelse veksles til et uddannelsesløft
 • Du modtager fuld løn under uddannelsen
 • Du skal aftale uddannelsesløftet med din arbejdsgiver

Det skal du vide som virksomhed:

 • Kompetencefonden dækker udgifter til:
  • Fuld løn
  • Uddannelsesgebyr
  • Undervisningsmaterialer
  • Transportudgifter

Medarbejder på Landsoverenskomst for butikker
Gør brug af din mulighed for at få et fuldt uddannelsesløft!

Slogan Sammen om uddannelse